top of page

Privacy verklaring


Paula Mestrom www.healthandbeautyvision.nl

maart 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Health and Beautyvision zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)

bottom of page