Anbos geregistreerd
Uw huid en uw welzijn zijn onze passie

Schoonheidssalon Health and Beautyvision

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Privacy verklaring

Paula Mestrom www.healthandbeautyvision.nl

maart 2018

Bescherming Persoonsgegevens

Ik neem de  privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Health and Beautyvision zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)